www.go2writer.com

เขาไม่รัก

เขาไม่รัก ก็เพราะ เขาไม่รัก

จะทึกทัก หาเหตุผล ไปทำไม

เขาไม่รัก เราแล้ว ก็แล้วไป

มีหัวใจ รักตนเป็น เช่นนั้นพอ

-กลิ้งโคลงแก้มขาว-