www.go2writer.com

เรือนรักริมตะวัน 1 – เจ้าขุนทอง

        “อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน ออกหากินร่าเริงแจ่มใส เราเบิกบานรีบมาเร็วไว ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กัน” ชายหนุ่มวัยใกล้สามสิบ ตัวสูงๆ ผิวคล้ำๆ ใส่ชุดม่อฮ่อม สวมงอบ เดินร้องเพลงลั่นไปตามคันดินที่ทอดตัวยาวเหยียดเข้าในนาข้าวเขียวชอุ่ม อรุโณทัยสีทองอ่อนโยนทาบทอแสงสุวรรณมลังเมลืองจนเห็นเร…