www.go2writer.com

The Secret Life of Walter Mitty: โลกจริงๆ ที่ไม่เคยอยู่จริงๆ

  บางครั้ง เราก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง ยกเว้น ปัจจุบัน   ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ยอมรับเลยครับว่า ช่วงแรกที่เริ่มดูนั้น ผมอึดอัดมาก มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้ผมไม่ชอบ… ไม่เกี่ยวกับหนังดีหรือไม่ดี แต่มันเกี่ยวกับรสนิยมของผมมากกว่า ผมไม่ชอบที่ตั…