www.go2writer.com

(บทกวี) Canto Book : แจกฟรี

  ความใกล้ชิดที่มากเกินไป อาจทำให้เรามองไม่เห็นตัวเอง เรื่องราวในช่องว่าง คือ บทกวีที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อ ย้อนมองกลับเห็นภายในตนเองอย่างชัดเจน ถึงห้วงอารมณ์ความรู้สึก ที่ด่ำลึกภายในใจ สถานที่ซึ่ง เราอาจจะละเลย ในบางครั้งครา เพราะหัวใจไม่ชอบอยู่ในที่แออัด แต่ปรารถนาที่ว่าง เพื่อจะได้มองเห็นกันและก…

www.go2writer.com

(บทกวี) Canto on The Night : แจกฟรี

  ว่ากันว่า แคนโต้คือกลอนชนิดหนึ่ง ที่สามารถหยั่งลึกลงไปสู่จิตใจของคนที่อ่านมันได้ และรับรู้ถึงอารมณ์เบื้องลึกของคนคนนั้นอย่างชัดเจน ยามค่ำคืนอันเงียบสงัด… ช่วงเวลาแห่งความคิดคำนึง บางครั้ง การปลดปล่อยตนเองให้ได้พบเจอกับ ความสุข เศร้า เหงา อบอุ่น ละมุนละไม ก็อาจทำให้หัวใจ… เป็นอิสระ…